U bent hier » Over HBA

U kunt hier inloggen

 

Waarom inloggen?

  • korting in de webwinkel
    (voor HBA-ondernemers)
  • bijwerken van uw profiel
  • toegang tot branchespecifieke tools

De wereld van het ambacht

Waar draait het bij het ambacht om?
De Dikke Van Dale zegt daarover: “Ambacht is handwerk dat aangeleerd moet worden en als broodwinning wordt beoefend”. Oftewel: geschoold handwerk, vakmanschap, dat economisch lonend is. Daarin verschilt het ambacht van de industrie, het bank- en verzekeringswezen of de overheid. 
Ambachten hebben gemeen dat zij allemaal een geschoolde, handmatige manier van werken hebben. Maar de producten of diensten lopen sterk uiteen. In het ambacht zijn dan ook heel veel verschillende beroepen: van banketbakkers tot goudsmeden, van pedicures tot hoedenmakers, van vioolbouwers tot glazenwassers, van websitebouwers tot straatmakers. 

Vakmanschap en Ondernemerschap
Het HBA is vooral actief op de twee hoofdkenmerken van het ambacht: vakmanschap en ondernemerschap. Bij vakmanschap gaat het om vakscholing en de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt: hoe kunnen we - ook in de toekomst - zorgen voor voldoende vakmensen? Bij ondernemerschap gaat het vooral om de vraag hoe de -  meestal kleine - ondernemer zijn bedrijfsvoering kan professionaliseren en beter kan inspelen op wensen van klanten. 

Beleidsvisie HBA 2010-2015
Een samenvatting van de beleidsvisie en het programma 2010-2015 van het Hoofdbedrijfschap Ambachten is beschikbaar in de vorm van een speciale uitgave van AVOICE en vindt u hieronder.


Een bijdrage aan de ambachtseconomie
Het HBA wil een bijdrage leveren aan de toekomst van de eigen ambachten én aan het belang van de ambachtseconomie in zijn geheel. Wij staan open voor meer branches, zowel in de ambachtelijke productie als dienstverlening. Maar ook als andere ambachtelijke branches elders onderdak hebben gevonden, vinden wij het belangrijk om samen op te trekken om pal te staan voor het gezamenlijke belang van de ambachten in onze samenleving.


Hoofdbedrijfschap Ambachten - email: hba@hba.nl- tel nr: 079 316 1111
English   Disclaimer   Sitemap